جستجوی این وبلاگ

Tabnak | تابناك

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

دولت الکترونیک 1:

مطالعات در ایران نشان می دهدکه بیش از 70 درصد از سفرهای داخلی و بین شهری توسط مردم به منظور به دست آوردن اطلاعات انجام می پذیرد، نه دریافت خدمات!

بنابراین ،توسعه دولت الکترونیکی و از راه دور جهت ارائه خدمات مطمئنا کاهش انواع هزینه ها و صرفه جویی در وقت و انرژی را به میزان باور نکردنی در پی خواهد داشت. از این جهت، دولت برنامه مفصلی برای اجرای چندین پروژه ملی اطلاعات و ارتباطات را مصوب نمود. برنامه شامل پروژه های در زمینه های دولت الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی ، آموزش الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی می باشد.
بر اساس مواد 49 ، 50 و 51 در برنامه پنجم توسعه، 80 درصد از پرداخت ها بایستی بصورت الکترونیکی در آید که نشان از توسعه بانکداری الکترونیکی میدهد ، همچنین 100 درصد ارتباطات داخلی و بین سازمانی و 70 درصد خدمات به مردم الکترونیکی باید باشد. در زمینه سلامت الکترونیکی ، تا پایان برنامه پنجم توسعه ، 100 ٪ از جمعیت باید پرونده الکترونیکی سلامت داشته باشد. در عرصه آموزش 30 ٪ از آموزش متوسطه و بالاتر و 70 ٪ از دوره های آموزشی سازمانها و ادارات باید در قالب الکترونیکی باشد. همچنین 20 ٪ از تجارت داخلی و 30 درصد از تجارت خارجی الکترونیکی شود و 100 درصد جمعیت باید از کارت هوشمند شناسایی ملی برخوردار گردند. همچنین بر اساس برنامه ریزی حداقل 50 ٪ از خانوارها باید دسترسی به اینترنت با سرعت بالا داشته باشند.

به گفته مهندس تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: دولت دهم اولین دولت الکترونیک ایران خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر